Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn

Mua một lần – Dùng vĩnh viễn – Dễ sử dụng – Hơn 86.000+ shop trên toàn quốc sử dụng. Tích hợp bán hàng bằng máy quét mã vạch. Phần mềm bán lẻ, bán sỉ phổ biến nhất Việt Nam.

Giải pháp trọn gói = phần mềm quản lý + máy quét mã vạch + máy in hóa đơn.

Start
Startup
Pro
Khuyên dùng
Business
Khuyên dùng
Corp
Module Hệ thống (Tạo dữ liệu, tạo tên đăng nhập, phân quyền sử dụng, sao lưu, phục hồi…).

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Module Danh Mục (tạo hàng hóa, giá cả, khách hàng, nhân viên, các thuộc tính…).

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Module Quản lý bán hàng (in phiếu, tính tiền, hàng bán trả lại, bán hàng bằng mã vạch, báo cáo doanh thu…).

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1 

Module Quản lý tồn kho (nhập – xuất – tồn, tính định lượng, báo cáo tồn kho, tính giá vốn, lãi/lỗ so với giá vốn…).

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1 

Module Quản lý thu chi (sổ quỹ), (công nợ phải thu khách hàng, chi phí, dòng tiền, tiền mặt, tiền ngân hàng…), báo cáo kết quả kinh doanh.

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Module Quản lý khuyến mãi – thẻ VIP (thẻ VIP tích điểm, khuyến mãi theo hóa đơn, khuyến mãi theo hàng hóa…).

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Module Quản lý mua hàng – công nợ phải trả (quản lý chi tiết nhà cung cấp: đặt hàng, hóa đơn mua hàng, công nợ phải trả).

Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1

Module Báo cáo kết quả kinh doanh toàn diện.
Phần mềm bán hàng cho shop, cửa hàng, tạp hóa, đại lý off-line cài trực tiếp trên máy tính, mua một lần dùng vĩnh viễn 1
Mua trực tuyến: cài đặt & hỗ trợ online (1)

Hết hàng

Hết hàng
4.990.000
Đặt mua
6.990.000
Đặt mua
9.990.000
Đặt mua
Mua trực tiếp: cài đặt & hỗ trợ trực tiếp (2)

Hết hàng

Hết hàng
6.990.000
Đặt hàng
9.990.000
Đặt hàng
14.990.000
Đặt hàng
Dùng thử
Dùng thử
Dùng thử
Dùng thử